Medzinárodný letný
turnaj mládeže

 

30. august
-
2. september 2017

 

4 SPORT s.r.o., Prešov
športovo - marketingová spoločnosť
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovenská republika

+421 915 873 134,  sariuscup@4sport.sk